Zachęcamy Państwa do zapoznania się i skorzystania z nowo wprowadzonej usługi e-BOK oraz e-FAKTURA. Więcej w Aktualnościach ...

 

Oczyszczalnia ścieków “Karkoszka II” zlokalizowana jest w południowej części Wodzisławia Śląskiego, przy ul. Czyżowickiej 131.
Oczyszczalnia została zmodernizowana w roku 2004 i obecnie oczyszcza ścieki dopływające systemem kanalizacyjnym z gmin: Wodzisław Śląski, Radlin,  Marklowice i Gorzyce. Ponadto oczyszczalnia przyjmuje ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi.

Przepustowość oczyszczalni wynosi 15 000 m3/dobę. Technologia oczyszczania ścieków to procesy mechaniczno-biologiczne z niewielkim udziałem procesów chemicznych.
Kluczowym procesem oczyszczania ścieków jest biologiczne oczyszczanie prowadzone w reaktorach osadu czynnego. Proces ten to klasyczny układ BARDENPHO noszący nazwę A2/O. W reaktorach biologicznych, w wyniku działalności mikroorganizmów osadu czynnego, zachodzą zintegrowane procesy usuwania związków węgla organicznego, azotu i fosforu. Dla uzupełnienia strącania związków fosforu stosuje się koagulant PIX.

Ważnym elementem działalności oczyszczalni jest przeróbka, wytworzonych w procesie oczyszczania ścieków, osadów ściekowych. Zastosowana technologia tlenowo-beztlenowej stabilizacji osadu jest nowoczesną metodą stosowaną z powodzeniem w wielu krajach. W Polsce należy jednak do wyjątków.
W procesie dwustopniowej fermentacji osad w pierwszym stopniu poddawany jest krótkotrwałej tlenowej stabilizacji w temp. 56 – 60 st.C. Zastosowanie tak wysokich temperatur pozwala na pełną higienizację osadu.  W drugim stopni następuje beztlenowa mezofilna fermentacja osadu, w wyniku której pozyskiwany jest biogaz, wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Zastosowanie nowoczesnych procesów oczyszczania pozwala na uzyskanie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z pozwoleniem wodnoprawnym, tj.:

BZT5  - 15 mg/l
ChZT - 125 mg/l
zawiesina ogóna – 35 mg/l
azot ogólny - 15 mg/l
fosfor ogólny – 2 mg/l

Prowadzone przez zakładowe laboratorium analizy ścieków oczyszczonych oraz wód odbiornika, którym jest rzeka Leśnica, wykazują, że wprowadzanie oczyszczonych ścieków nie ma negatywnego wpływu na wody powierzchniowe.

 

W budynku administracyjnym oczyszczalni ścieków Karkoszka II mieszą się:

  1. Dział oczyszczalni ścieków i laboratorium
  2. Dział eksploatacji sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków
  3. Dział utrzymania ruchu

 

Więcej zdjęć można zobaczyć w galerii.