Zachęcamy Państwa do zapoznania się i skorzystania z nowo wprowadzonej usługi e-BOK oraz e-FAKTURA. Więcej w Aktualnościach ...

Dążąc do spełnienia oczekiwań naszych klientów a także poprawy i kontroli wpływu Przedsiębiorstwa na środowisko w 2005r. w PWiK Sp. z o.o. został opracowany i wdrożony Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2001 System zarządzania jakością oraz PN-EN ISO 14001:2005 System zarządzania środowiskiem.

Przedsiębiorstwo przyjęło Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania, której nadrzędnymi celami są zadowolenie klienta oraz ochrona środowiska, a także określiło Znaczące aspekty środowiskowe.
Zgodność systemu została sprawdzona po raz pierwszy podczas auditu certyfikacyjnego przeprowadzonego w listopadzie 2005r, a następnie potwierdzona podczas auditów recertyfikacyjnych przeprowadzonych w 2009, 2011 i 2014 roku. Audity przeprowadziła firma DEKRA Certification. Uzyskane certyfikaty są dowodem na to, że poprzez ciągłe doskonalenie świadczymy usługi na wysokim poziomie, maksymalnie ograniczając negatywne oddziaływanie na środowisko.