Zachęcamy Państwa do zapoznania się i skorzystania z nowo wprowadzonej usługi e-BOK oraz e-FAKTURA. Więcej w Aktualnościach ...

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Wodzisławiu Śląskim informuje, że w trybie art.24 ust.5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 328), na podstawie uchwały nr IX/39/2017 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim z dnia 31.03.2017 roku,  z dniem 01.05.2017 roku zostanie wprowadzona nowa taryfa. Od dnia 01.05.2017 roku do dnia 30.04.2018 roku będą obowiązywać ceny i stawki opłat zawarte w nowym cenniku do pobrania poniżej.

Informacja o zmianie taryfy 2017 - nowy cennik

Chcielibyśmy poinformować, iż na naszej stronie internetowej zamieściliśmy ankietę oceny satysfakcji klienta, dzięki której będziemy mieć możliwość zapoznania się z Państwa spostrzeżeniami i oczekiwaniami wobec naszej firmy i realizowanych przez nią usług. Poniżej zamieszczamy link do tej ankiety:

Ankieta oceny satysfakcji Klienta

E-faktura

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim informuje wszystkich zainteresowanych Klientów o możliwości otrzymywania faktury w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy. E-faktura posiada taką samą wartość prawną co faktura tradycyjna (papierowa).

Szanowni Państwo !

Uprzejmie informujemy, że uruchomiliśmy Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.
E-BOK umożliwia kontrolowanie salda Państwa rozrachunków z tytułu świadczonych przez nas usług, głównie rozliczeń za zużytą wodę lub/i odprowadzone ścieki oraz podawanie stanu wodomierza. Jest to nasza odpowiedź na Państwa potrzeby i oczekiwania. Każdy nasz Klient, posiadający dostęp do internetu, może korzystać z tej wygodnej formy kontaktu z nami.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wodzisławiu Śląskim informuje, że od maja bieżącego roku rozpoczyna wymianę umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Aktualizacja umów jest związana z potrzebą dostosowania treści umów do obecnie obowiązujących przepisów.

 

Podkategorie